نشانی: تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)، کوچه پست، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

شماره تلفن تماس: 02166710738

کدپستی: ۱۱۳۶۹۳۰۰۰۱