نشانی: تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام خمینی(ره)، کوچه پست، پ.1 نهاد کتابخانه های عمومی کشور

تلفن اداره کل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی نهاد: 66719582 داخلی 2164 و 2165

تلفن همراه: 09105039320

نمابر: 66720314

کدپستی: ۱۱۳۶۹۳۰۰۰۱