گفتگو با عارف نیازی داور دوسالانه کارتون کتاب

گفتگو با عارف نیازی داور دوسالانه کارتون کتاب

234

15 مهر 1402

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

204

15 آذر 1400

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

165

15 آذر 1400

اختتامیه پنجمین دوسالانه کارتون کتاب با معرفی نفرات برتر برگزار شد

اختتامیه پنجمین دوسالانه کارتون کتاب با معرفی نفرات برتر برگزار شد

177

19 آبان 1400

داوری پنجمین دوسالانه بین المللی «کارتون کتاب» انجام شد

داوری پنجمین دوسالانه بین المللی «کارتون کتاب» انجام شد

163

27 تیر 1400

فهرست شرکت کنندگان پنجمین دوسالانه بین المللی کارتون کتاب

فهرست شرکت کنندگان پنجمین دوسالانه بین المللی کارتون کتاب

204

10 تیر 1400

استفاده از ظرفیت‌ کتابخانه‌های عمومی برای پرورش و هدایت افراد مستعد/ تمدید جشنواره تا ۹ تیرماه

استفاده از ظرفیت‌ کتابخانه‌های عمومی برای پرورش و هدایت افراد مستعد/ تمدید جشنواره تا ۹ تیرماه

149

01 تیر 1400

دوسالانه «کارتون کتاب» طرحی بنیادین برای توجه دادن مردم به کتاب است

دوسالانه «کارتون کتاب» طرحی بنیادین برای توجه دادن مردم به کتاب است

164

23 خرداد 1400

موفقیت دوسالانه کارتون کتاب در کسب ۵ ستاره به عنوان یک رویداد هنری جهانی

موفقیت دوسالانه کارتون کتاب در کسب ۵ ستاره به عنوان یک رویداد هنری جهانی

155

18 خرداد 1400

فراخوان پنجمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب» منتشر شد

فراخوان پنجمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب» منتشر شد

153

31 فروردین 1400

آخرین اخبار