نمایشگاه آثار دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب در کتابخانه ملی تاتارستان

نمایشگاه آثار دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب در کتابخانه ملی تاتارستان

81

06 تیر 1403

 فراخوان ششمین جشنواره دو سالانه بین المللی کارتون کتاب

فراخوان ششمین جشنواره دو سالانه بین المللی کارتون کتاب

1082

27 اسفند 1402

گفتگو با عارف نیازی داور دوسالانه کارتون کتاب

گفتگو با عارف نیازی داور دوسالانه کارتون کتاب

631

15 مهر 1402

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

555

15 آذر 1400

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

528

15 آذر 1400

اختتامیه پنجمین دوسالانه کارتون کتاب با معرفی نفرات برتر برگزار شد

اختتامیه پنجمین دوسالانه کارتون کتاب با معرفی نفرات برتر برگزار شد

563

19 آبان 1400

داوری پنجمین دوسالانه بین المللی «کارتون کتاب» انجام شد

داوری پنجمین دوسالانه بین المللی «کارتون کتاب» انجام شد

514

27 تیر 1400

فهرست شرکت کنندگان پنجمین دوسالانه بین المللی کارتون کتاب

فهرست شرکت کنندگان پنجمین دوسالانه بین المللی کارتون کتاب

606

10 تیر 1400

استفاده از ظرفیت‌ کتابخانه‌های عمومی برای پرورش و هدایت افراد مستعد/ تمدید جشنواره تا ۹ تیرماه

استفاده از ظرفیت‌ کتابخانه‌های عمومی برای پرورش و هدایت افراد مستعد/ تمدید جشنواره تا ۹ تیرماه

491

01 تیر 1400

دوسالانه «کارتون کتاب» طرحی بنیادین برای توجه دادن مردم به کتاب است

دوسالانه «کارتون کتاب» طرحی بنیادین برای توجه دادن مردم به کتاب است

504

23 خرداد 1400

موفقیت دوسالانه کارتون کتاب در کسب ۵ ستاره به عنوان یک رویداد هنری جهانی

موفقیت دوسالانه کارتون کتاب در کسب ۵ ستاره به عنوان یک رویداد هنری جهانی

377

18 خرداد 1400

فراخوان پنجمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب» منتشر شد

فراخوان پنجمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب» منتشر شد

293

31 فروردین 1400

آخرین اخبار