فراخوان ششمین جشنواره دو سالانه بین المللی کارتون کتاب

فراخوان ششمین جشنواره دو سالانه بین المللی کارتون کتاب

518

27 اسفند 1402

پرسش های متداول

130

20 دی 1402

گفتگو با عارف نیازی داور دوسالانه کارتون کتاب

گفتگو با عارف نیازی داور دوسالانه کارتون کتاب

472

15 مهر 1402

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

422

15 آذر 1400

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

390

15 آذر 1400

اختتامیه پنجمین دوسالانه کارتون کتاب با معرفی نفرات برتر برگزار شد

اختتامیه پنجمین دوسالانه کارتون کتاب با معرفی نفرات برتر برگزار شد

411

19 آبان 1400

داوری پنجمین دوسالانه بین المللی «کارتون کتاب» انجام شد

داوری پنجمین دوسالانه بین المللی «کارتون کتاب» انجام شد

385

27 تیر 1400

فهرست شرکت کنندگان پنجمین دوسالانه بین المللی کارتون کتاب

فهرست شرکت کنندگان پنجمین دوسالانه بین المللی کارتون کتاب

482

10 تیر 1400

استفاده از ظرفیت‌ کتابخانه‌های عمومی برای پرورش و هدایت افراد مستعد/ تمدید جشنواره تا ۹ تیرماه

استفاده از ظرفیت‌ کتابخانه‌های عمومی برای پرورش و هدایت افراد مستعد/ تمدید جشنواره تا ۹ تیرماه

363

01 تیر 1400

دوسالانه «کارتون کتاب» طرحی بنیادین برای توجه دادن مردم به کتاب است

دوسالانه «کارتون کتاب» طرحی بنیادین برای توجه دادن مردم به کتاب است

372

23 خرداد 1400

موفقیت دوسالانه کارتون کتاب در کسب ۵ ستاره به عنوان یک رویداد هنری جهانی

موفقیت دوسالانه کارتون کتاب در کسب ۵ ستاره به عنوان یک رویداد هنری جهانی

308

18 خرداد 1400

فراخوان پنجمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب» منتشر شد

فراخوان پنجمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب» منتشر شد

243

31 فروردین 1400

آخرین اخبار