سایت بوکتون مرجع برگزاری جشنواره کارتون کتاب؛ جمع آوری کاریکاتورهای با موضوع ترویج کتاب و کتابخوانی در ایران است که به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور راه اندازی شده است. این سایت، دربرگیرنده تمام اطلاعات مورد نیاز برای پیوستن به این جشنواره است.