اخبار
نمایشگاه آثار دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب در کتابخانه ملی تاتارستان

نمایشگاه آثار دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب در کتابخانه ملی تاتارستان

81

06 تیر 1403

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

554

15 آذر 1400

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

لزوم استفاده از جذابیت‌ هنر در ترویج فرهنگ کتاب

527

15 آذر 1400

اختتامیه پنجمین دوسالانه کارتون کتاب با معرفی نفرات برتر برگزار شد

اختتامیه پنجمین دوسالانه کارتون کتاب با معرفی نفرات برتر برگزار شد

562

19 آبان 1400

داوری پنجمین دوسالانه بین المللی «کارتون کتاب» انجام شد

داوری پنجمین دوسالانه بین المللی «کارتون کتاب» انجام شد

514

27 تیر 1400

استفاده از ظرفیت‌ کتابخانه‌های عمومی برای پرورش و هدایت افراد مستعد/ تمدید جشنواره تا ۹ تیرماه

استفاده از ظرفیت‌ کتابخانه‌های عمومی برای پرورش و هدایت افراد مستعد/ تمدید جشنواره تا ۹ تیرماه

490

01 تیر 1400

دوسالانه «کارتون کتاب» طرحی بنیادین برای توجه دادن مردم به کتاب است

دوسالانه «کارتون کتاب» طرحی بنیادین برای توجه دادن مردم به کتاب است

503

23 خرداد 1400

آخرین اخبار